In 2001 is mr. Groot afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Zij heeft daar met zeer goede resultaten o.a. de volgende vakken gevolgd: verbintenissenrecht, goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, vennootschap- en rechtspersonenrecht, burgerlijk procesrecht, personen- en familierecht, bestuursrecht, staatsrecht, strafrecht, strafprocesrecht. huurrecht, Europees recht, bedrijfseconomie en criminologie. Tevens was zij lid van studie verenigingen.

Inmiddels is mr. Groot als juriste vanaf 2001 actief in de juridische praktijk. Zij heeft werkervaring opgedaan in de advocatuur, in het bedrijfsleven, bij de overheid en vanaf 2006 tevens in haar eigen praktijk. Zij leest nauwgezet de vakliteratuur en volgt de noodzakelijke cursussen om geïnformeerd te blijven over de meest recente ontwikkelingen in haar vakgebied.

Mr. Groot heeft bewust gekozen voor een eenmanspraktijk als bedrijfsvorm, zodat zij zeer flexibel is en adequaat kan reageren in geval haar juridische bijstand met spoed verzocht wordt. Voorts heeft ze hierdoor controle op alle werkzaamheden. Reguliere kantoortijden kent ze niet, hetgeen betekent dat ze een grote mate van bereikbaarheid heeft. Ondanks haar eenmanspraktijk heeft mr. Groot wel de beschikking over een groot juridisch netwerk, waarin men elkaar versterkt en daar waar nodig aanvult.

Mr. Groot vindt de tevredenheid van haar cliënten betreffende haar dienstverlening van het grootste belang en daar is haar dan ook veel aan gelegen. Ze creëert een informele sfeer door o.a. ‘driedelig-grijs’ en dure vaktaal zoveel mogelijk te vermijden en de juridische boodschap zo helder mogelijk over te brengen.