Mr. Groot beoefent de algemene rechtspraktijk en is gespecialiseerd in het incasseren van uitstaande geldbedragen. Zij kan u juridische bijstand verlenen op de volgende rechtsgebieden:

Privaatrecht

Trefwoorden: overeenkomst, (niet)nakoming, (wan)prestatie, overmacht, verzuim, ingebrekestelling, schade(vergoeding), verrekening, onrechtmatige daad, geldvordering, incasseren openstaande schuld, onbetaalde factuur, debiteur, innen, schuldenaar, schuldeiser, aanmaning, wettelijke rente, opstellen contract, consumentenkoop, conformiteit, garantie, ongevraagd toezenden, koop op afstand, aansprakelijkheid, eigendom, overdracht;

Huurrecht

Trefwoorden: huur, verhuur, woonruimte, bedrijfsruimte, onderhuur, huurpenningen, opzeggen- of ontbinden huurovereenkomst, onderhoud, overlast, huurprijs, huurcontract, huurbescherming, ontruiming, servicekosten;

Arbeidsrecht

Trefwoorden: ontslag, CWI, kantonrechter, arbeidsconflict, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, sociaal plan, vaststellingsovereenkomst, CAO, werktijden, concurrentiebeding, loonvordering, ziekte, re-integratie, verlof, zwangerschapsverlof;

Klachten

Klacht opstellen en indienen;

Algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden.